PLEASE CLICK     TO PRAY

Nhà báo PHẠM KIM
Bác Sĩ NGUYỄN XUÂN DŨNG
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
KHI NGHE TIN
Nhà báo PHẠM KIM
Chủ nhiệm sáng lập kiêm chủ bút Tuần báo NGƯỜI VIỆT TÂY BẮC
Đã được Chúa gọi ngày 30 tháng 3 năm 2021
nhằm ngày 18 tháng 2 năm Tân Sửu
Tại Bellevue, Washington, USA
HƯỞNG THỌ 71 TUỔI
GIA ĐÌNH HỌC VIỆN CSQG VÙNG TÂY BẮC
Xin thành thật chia buồn cùng Qúy Tang Quyến
Nguyện cầu hương linh Nhà báo PHẠM KIM sớm Hưởng Nhan Thánh Chúa.